ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : 21 Αυγούστου 2017

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ : Αγόρια ηλικίας 7 ετών και άνω

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ : 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ : Ντάλλας Σωτήρης

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ