ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ  ΠΡΩΤΕΑΣ  ΑΡΤΑΣ

Περιφερειακή Οδός & Δημήτριου 1 – Τ.Κ 47100 – ΑΡΤΑ  

ΑΡΤΑ 09-06-2016

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 70

ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΡΤΑΣ  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Μ.Μ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

Καλούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Καταστατικού,  τα Τακτικά μέλη του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣ ΑΡΤΑΣ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τέταρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 στα Γραφεία του συλλόγου, (Περιφερειακή Οδός & Δημήτριου 1 - Άρτα). Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τέταρτη 29 Ιουνίου 2016 ώρα 19.00 στον ίδιο χώρο. Οι υποψήφιοι οφείλουν να δηλώσουν την συμμετοχή τους έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016.  

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης.
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  3. Έγκριση Οικονομικού και Διοικητικού Απολογισμού έτους 2015.
  4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
  5. Εκλογή 5μελούς Δ.Σ
  6. Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Για τον Α.Ο ΠΡΩΤΕΑ ΑΡΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ